Simpozion Național 2022

SIMPOZIONUL NAȚIONAL ” Tehnici și mijloace inovative de recuperare a tulburărilor specifice de învățare” în desfășuare

Mulțumim invitaților și tuturor participanților direcți și online!
Împărtășirea experiențelor prvind tehnicile și mijloacele prezentate, nu poate aduce decât beneficii în educație.
Târgoviște – 14.05.2022

REFLEXII ÎN PRESĂ :

Simpozion – Tehnici și mijloace inovative de recuperare a tulburărilor specifice de învățare

Acord parteneriat simpozion 2022

 • CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
 • CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA
 • FACULTATEA DE TEOLOGIE  ORTODOXĂ ȘI  ȘTIINȚELE  EDUCAȚIEI   TÂRGOVIȘTE
 •            C.J.R.A.E.   DÂMBOVIȚA 
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ   TÂRGOVIȘTE

Vă invită la

SIMPOZIONUL NAŢIONAL

TEHNICI ȘI MIJLOACE INOVATIVE DE RECUPERARE A TULBURĂRILOR SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE

Ediţia a III- a

DATA DESFĂȘURĂRII SIMPOZIONULUI:   14 mai  2022

GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, directori de instituţii de învăţământ, formatori, profesori metodişti CCD, metodişti IŞJ, directori CCD, inspectori şcolari.

Cadre didactice din învățământul special şi special integrat ; Personal didactic auxiliar (informaticieni, bibliotecari școlari)

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE 120 (participare directă 50%, participare indirectă 50%)

LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢIIȘcoala Gimnazială Specială Târgovişte (locație  Școala Grigore Alexandrescu ,Str. Vasile Blendea, nr. 10,  Micro XI, Târgoviște)

PERSOANE DE CONTACT:

OBIECTIVE PROPUSE

 • Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice participante, care să asigure îmbunătăţirea performanţelor profesionale necesare în activitatea didactică viitoare;
 • Promovarea unui schimb real de experiență între cadrele didactice care predau în învățământul special și special integrat în vederea îmbunătățirii performanțelor profesionale necesare în activitatea de recuperare a elevilor cu CES;
 • Conştientizarea participanţilor la lucrările simpozionului cu privire la potenţialul pe care îl oferă programele de formare  în educația incluzivă asupra activităţii la clasă;
 • Stimularea interesului cadrelor didactice faţă de propria formare profesională, în scopul realizării unei educaţii de calitate;

SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI

 • Secțiunea I: Bune practici în recuperarea elevului cu tulburări specifice de învățare (metode şi tehnici inovative aplicate elevilor în urma participării la diverse cursuri de formare, schimburi de experiență, proiecte Erasmus; diseminare metode și tehnici specifice) – 20 participanți direcți fata in fata – participantii indirecti vor folosi platforma Google MEET pusa la dispozitie de organizator     https://meet.google.com/nfn-ybdg-uto
 • Secţiunea a II-a: Tehnici și mijloace inovative de recuperare a elevilor cu dislexo-disgrafie (Program de intervenție personalizat; studii de caz; softuri educaționale utilizate în activitatea cu elevii cu CES; strategii terapeutice eficiente în compensarea şi reabilitarea copiilor cu CES) – 20 participanți direcți fata in fata – participantii  indirecti vor folosi platforma Google MEET pusa la dispozite de organizator : https://meet.google.com/pmx-kdua-wme
 • Secţiunea a III-a: Strategii de lucru inovative utilizate in  recuperarea  elevilor  cu discalculie (Program de intervenție personalizat; softuri educaționale utilizate în activitatea cu elevii cu CES; strategii terapeutice eficiente în compensarea şi reabilitarea elevilor cu discalculie, aplicații practice, studii de caz, etc.) – 20  participanți direcți – participantii  indirecti vor folosi platforma Google MEET pusa la dispozite de organizator https://meet.google.com/nib-wehg-edy

MOD DE CERTIFICARE A PARTICIPĂRII LA ACTIVITATE

Persoanele participante la sesiune vor primi diplomă / certificat de participare autentificate de instituția organizatoare și de instituțiile partenere.

REZULTATE AȘTEPTATE:

Schimb real de experienţă bazat pe:

– utilizarea unor tehnici și mijloace inovative de recuperare a elevilor cu tulburări specifice de învățare, descoperite, de către  cel puţin 50% din numărul participanţilor, în desfășurarea activităților didactice;

– diseminarea bunelor practici și a tehnicilor inovative din învățământul special și incluziv de către cel puţin 80% din numărul participanţilor  la secţiunile simpozionului;

– cel puţin 80% din numărul participanţilor  la secţiunile simpozionului vor utiliza metode, tehnici și mijloace de recuperarea a elevilor cu tulburări specifice de învățare, în procesul de predare-învăţare-evaluare.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI

Participanții indirecți vor participa on-line pe platforma Google Meet pusa la dispozitie de organizator   pe fiecare sectiune

 • Completarea și transmiterea formularului  de înscriere. Termen 30.04.2022
 • Expedierea lucrărilor se realizeaza prin intermediul formularului de mai sus
 • Sortarea lucrărilor pe secțiuni. Termen 06.05.2022
 • Evaluarea lucrărilor de o comisie formată din moderatorii de la nivelul secțiunilor în baza unei grile de evaluare. Termen 06.05.2022
 • Informarea participanților a căror lucrări nu vor fi publicate. Termen 08.05.2022
 • Realizarea CD-ului. Termen 13.05.2022
 • Pregătirea mapelor. Termen 13.05.2022
 • Derularea simpozionului, conform agendei în data de 14.05.2022

CERINȚE  PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:

 1. Microsoft Word 2003, 2-4 pagini format A4, orientat “Portrait”, margini de 2 cm;
 2. Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;
 3. Autorul/autorii lucrării se vor menţiona după titlu. Se vor preciza: titlul didactic, prenumele şi numele, instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Nu se folosesc prescurtări.
 4. Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12, tehnoredactare la un rând, alinere stânga-dreapta;
 5. Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100×80 mm, centrat;
 6. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
 7. Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie care se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: autor, titlu lucrare, editura, localitate, an;
 8. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă/certificat de participare;
 9. Lucrările primite şi care respectă criteriile menţionate anterior se vor constitui pe CD cu ISBN ;
 10. 10. Lucrarea va fi transmisă în format electronic prin intermediul formularului de inscriere;

ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu li se  lua în considerare materialele care nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.

Înscrierea la Simpozion este gratuită!

.PROTECȚIA DATELOR PERSONALE   În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea  formularului reprezintă consimțământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și prelucrarea datelor de către Școala Gimnazială Specială  Târgoviște

NOTA Participanții vor respecta  măsurile de prevenire și control al infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, impuse de legislatia în vigoare la data desfasurării activității.

AGENDA SIMPOZIONULUI

09.00 –  9.30 – Primirea participanţilor

09.30 –10.00 – Alocuțiuni în plen

10.00 –10.30 – Coffe break

10.30–13.30 – Susţinerea lucrărilor în cadrul secţiunilor

13.30 –14.00 – Coffe break

14.00 –15.00 – Evaluarea activităţii: aplicarea chestionarelor de evaluare.

Concluzii

EVALUAREA ACTIVITĂȚII