Simpozionul Național ”Inovație, cercetare și bune practici în învățământul special și special integrat” – 20.04.2024

Noutati

Școala Gimnazială Specială Târgoviște organizează în data de 20.04.2024 Simpozionul Național ”Inovație, cercetare și bune practici în învățământul special și special integrat”. Înscrierile se fac până pe 22.03.2024 folosind următorul link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerJjQ8aQ2YEmESHentnsA24BX-Q1D6_DP40Uqgj_C7f92-dA/viewform?usp=sf_link
Informații suplimentare:
DATA DESFĂȘURĂRII SIMPOZIONULUI: 20 aprilie 2024
GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care lucrează cu elevii cu CES
Cadre didactice din învățământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, profesori logopezi, profesori psihologi, psihologi, consilieri psihologi etc.)
Personal didactic auxiliar (informaticieni, bibliotecari școlari)
NUMĂR DE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE : 100 (participare directă 75%, participare indirectă 25%)
LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: Școala Gimnazială Specială Târgovişte (locație Școala Grigore Alexandrescu , Micro XI )
PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Stoica Magdalena Mariana – director – Școala Gimnazială Specială Târgovişte, tel. 0726320940, e-mail: mady_20022002@yahoo.com;
Inf. Mihai Cristian Nicolae, Tel.:0726259077, e- mail cris_t_yan@yahoo.com
Secretar Mosang Nicoleta Marilena, Tel.0729961390, e- mail mosangnicoleta@yahoo.com
OBIECTIVE PROPUSE
• Promovarea unui schimb real de experiență între cadrele didactice care predau în învățământul
special și special integrat în vederea îmbunătățirii performanțelor profesionale necesare în
activitatea de recuperare a elevilor cu CES;
• Conştientizarea participanţilor la lucrările simpozionului cu privire la potenţialul pe care îl
oferă programele de formare în educația incluzivă asupra activităţii la clasă;
• Stimularea interesului cadrelor didactice faţă de propria formare profesională, în scopul
realizării educației de calitate.
SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI

Secțiunea I: Inovație în învățământul special și special integrat
(strategii inovative aplicate elevilor cu CES în urma participării la diverse cursuri de formare, schimburi de experiență, proiecte Erasmus+, eTwinning) – 20 participanți direcți față în față – participanții indirecți vor folosi platforma Google MEET pusă la dispoziție de organizator
 Informații de participare prin Google Meet
Link către apelul video: https://meet.google.com/ueg-nevf-nrf
Sau apelează: Cod PIN pentru ‪(US) +1 650-733-9294‬: ‪384 109 002‬#‬‬‬‬
Secţiunea a II-a: Cercetare în învățământul special și special integrat
(cercetări psihopedagogice, studii de caz, etc.) – 20 participanți direcți față în față – participanții indirecți vor folosi platforma Google MEET pusă la dispoziție de organizator
 Informații de participare prin Google Meet
Link către apelul video: https://meet.google.com/mzz-xeea-nem
Sau apelează: Cod PIN pentru ‪(US) +1 240-514-8486‬: ‪207 074 907‬#‬‬‬‬
Secţiunea a III-a: Bune practici în învățământul special și special integrat
(diseminare metode și tehnici specifice învățământului special și special integrat, mijloace de învățământ adaptate, planuri de intervenție personalizate bazate pe tehnici moderne, proiecte didactice inovatoare)– 20 participanți direcți față în față– participantii indirecti vor folosi platforma Google MEET pusa la dispozite de organizator
Informații de participare prin Google Meet
Link către apelul video: https://meet.google.com/fis-tgtd-quo
Sau apelează: Cod PIN pentru ‪(US) +1 252-486-4260‬: ‪413 078 795‬#‬‬‬‬
MOD DE CERTIFICARE A PARTICIPĂRII LA ACTIVITATE
Persoanele participante la sesiune vor primi diplomă / certificat de participare autentificate de instituția organizatoare și de instituțiile partenere.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI

1. Înscrierea participanților la simpozion, în perioada 01.03.2024- 22.03.2024, prin
completarea formularului de inscriere în google docs pus la dispoziție de organizatori
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerJjQ8aQ2YEmESHentnsA24BX-Q1D6_DP40Uqgj_C7f92-dA/viewform?usp=sf_link
Participarea directă este obligatorie pentru cadrele didactice din județul Dâmbovița.
Participanții indirecți vor participa on-line pe platforma Google Meet pusa la dispozitie de organizator pe fiecare sectiune
2. Completarea și transmiterea formularului de înscriere. Termen 22.03.2024
3. Expedierea lucrărilor se realizeaza prin intermediul formularului de mai sus
4. Sortarea lucrărilor pe secțiuni. Termen 25.03.2024
5.Evaluarea lucrărilor de o comisie formată din moderatorii de la nivelul secțiunilor în baza unei grile de evaluare. Termen 27.03.2024
6. Informarea participanților a căror lucrări nu vor fi publicate. Termen 29.03.2024
7. Realizarea CD-ului. Termen 18.04.2024
8. Pregătirea mapelor. Termen 19.04.2024
9. Derularea simpozionului, conform agendei în data de 20.04.2024
Link descărcare Acord de parteneriat : https://drive.google.com/file/d/18UTU6ChgTfv6lyS8RjhxYsmcAobLvJIf/view?usp=sharing

CERINȚE PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1. Microsoft Word, 2-4 pagini format A4, orientat “Portrait”, margini de 2 cm;
2. Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;
3. Autorul/autorii lucrării se vor menţiona după titlu. Se vor preciza: titlul didactic, prenumele şi numele, instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Nu se folosesc prescurtări.
4. Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12, tehnoredactare la un rând, alinere stânga-dreapta;
5. Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100×80 mm, centrat;
6. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
7. Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie care se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: autor, titlu lucrare, editura, localitate, an;
8. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă/certificat de participare;
9. Lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior se vor constitui pe CD cu ISBN ;
10. Lucrarea va fi transmisă în format electronic prin intermediul formularului de inscriere;

ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele care nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.
.PROTECȚIA DATELOR PERSONALE În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea formularului reprezintă consimțământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și prelucrarea datelor de către Școala Gimnazială Specială Târgoviște
AGENDA SIMPOZIONULUI
09.00 – 9.30 – Primirea participanţilor
09.30 –10.00 – Alocuțiuni în plen
10.00–13.30 – Susţinerea lucrărilor în cadrul secţiunilor
13.30 –14.00 – Coffe break
14.00 –15.00 – Evaluarea activităţii: fișa de feedback. Concluzii
EVALUAREA ACTIVITĂȚII
 Centralizarea fișelor de evaluare și a impresiilor participanților direcți
 Centralizarea chestionarului participanților indirecți : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu-PhEc5rF5lcb5Cpx1WgGDiAK_mHVPWxfoquDc5YuxGTrtg/viewform?usp=sf_link