POCU „Și tu contezi!”

 

 

APEL 6 SELECȚIE EXTERNĂ

Toate informațiile privind selecția, pot fi obținute accesând documentele de mai jos.

APEL 5 SELECȚIE EXTERNĂ 

14.06.2021 – REZULTATE FINALE – APEL SELECȚIE 5 – PROIECT POCU „ȘI TU CONTEZI!”

03.06.2021 – Toate informațiile privind selecția, pot fi obținute accesând documentele de mai jos.

APEL 4 SELECȚIE

08.09.2020 – Rezultatele Selecției Concursului Pentru Experți Interni Și Experți Externi, Septembrie 2020, În Cadrul Proiectului POCU „Și Tu Contezi!”

21.08.2020 – Anunț Privind Scoaterea La Concurs A Unui Post De Expert Intern, În Cadrul Proiectului POCU „Și Tu Contezi!”

21.08.2020 – Anunț Privind Scoaterea La Concurs A 12 Posturi Experți Externi, În Cadrul Proiectului POCU „Și Tu Contezi!”

12.07.2019 – Rezultatele finale ale selecției pentru însoțitori tabere în cadrul proiectului POCU „Și tu contezi!”

Lista cu rezultatele selecției poate fi descărcată accesând link-ul : REZULTATE FINALE SELECTIE insotitori tabere

28.06.2019 – Anunț Apel 3 – Selecție Externă

9-11.01.2019 – Anunț Apel 2 – Selecție Externă și Internă

August – Septembrie 2018 – APEL 1 SELECȚIE EXPERȚI

11.09.2021 – Rezultate Finale Selecție Externă Experți – Proiect POCU „Și Tu Contezi!”

07.09.2018 – Rezulate Selecție Experți În Cadrul Proiectului POCU „Și Tu Contezi”

27.08.2018 – Anunț Proiect POCU – „Și Tu Contezi” – Documente Selecție Personal

ŞI TU CONTEZI!

 Imbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmboviţa prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora

Cod proiect:106981

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

                                 Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Dambovita orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și cei din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul educational, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Dambovita.In acest sens, se va furniza un raspuns educational coordonat si cuprinzator, interventii integrate la multiple niveluri de invatamant, direct legate de parasirea timpurie a scolii, educatia timpurie, invatamant primar, invatamant secundar inferior si invatamant secundar superior. Se va urmari imbunatatirea profilului educational, respectiv valorificarea la maxim a competentelor existente pentru a asigura cresterea calitatii vietii, tinand cont de contextul local actual si pornind de la situatiile si capabilitatile actuale ale acestor elevi si cadre didactice. Efectul produs de proiect este unul pozitiv si pe termen lung, prin consolidarea, educarea si accesarea potentialului maxim profesional al cadrelor didactice si personalului de sprijin din grupul tinta si crearea unor premise nediscriminatorii, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al apelului.

Contractul a fost semnat in 31.05.2018 si are o valoare totala de 7 885 448,40 lei si se va desfasura pe perioada a 3 ani .

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Sporirea gradului de acces al copiilor la educatia timpurie–invatamant ante-prescolar, prescolar si scolar.Campaniile de informare derulate in cadrul proiectului vor creste nivelul de constientizare a importantei educatiei si beneficiile participarii parentale la ingrijirea si educatia timpurie a copiilor ante-prescolari si prescolari cu cerinte educationale speciale.Prin informarea corecta a parintilor si a copiilor se urmareste, de asemenea, reducerea ratei de parasire timpurie a scolarilor prin cresterea gradului de constientizare cu privire la importanta participarii echitabile si non-driscriminante a copiilor in invatamantul obligatoriu si pentru promovarea valorilor incluziunii sociale si scolare. Campaniile de informare derulate in cadrul proiectului vor avea un impact pozitiv si rezonant pentru parinti, cu efecte pe termen lung pentru copiii acestora.

OS 2: Sustinerea si dezvoltarea capacitatilor de adaptare-integrare, prevenirea dezadaptarii si a izolarii pentru 120 de copii ante-prescolari si prescolari cu cerinte educationale speciale sau care apartin grupurilor vulnerabile. Prin furnizarea programelor de consiliere educationala, prin furnizarea activitatilor pregatitoare, educative si de orientare destinate ante-prescolarilor si prescolarilor si prin organizarea workshop-urilor de sanatate, igiena si nutritive dedicate copiilor prescolari se urmareste dezvoltarea abilitatilor emotionale, prevenirea dezadaptarii si a izolarii sau cresterea stimei de sine acolo unde este necesar a copiilor ce apartin grupurilor vulnerabile sau au CES/dizabilitati inscrisi in grupul tinta.

OS 3: Imbunatatirea sistemului educational pentru 460 de elevi prin dezvoltarea Centrului Interactiv de Educatie Creativa in Scoala Gimnaziala Speciala din Targoviste Prin furnizarea cursurilor interactive TIC se vor dezvolta abilitatile cognitive si de socializare a prescolarilor,iar prin implementarea programului “Help After School” si Targul educational “Handmade with love” ce se va organiza atat pentru elevii cu CES din Scoala Gimnaziala Speciala din Targoviste , cat si pentru copiii din scolile de masa apartinand grupurilor vulnerabile sau care au CES, se vor dezvolta abilitatile practice, deprinderilor de munca si va dezvolta imaginatia si creativitatea copiilor. De asemenea, prin intermediul workshop-uri lor interactive si inovative se va oferi sprijin parintilor in educatia si formarea copiilor cu cerinte educationale speciale.

OS 4: Cresterea numarului de tineri ce se reintorc in sistemul educational prin inscrierea a 60 de tineri in programe de tip “A doua Sansa”. Programul de tip “A doua sansa” se adreseaza adolescentilor, tinerilor, adultilor, proveniti din medii sociale diverse si cu varste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat invatamantul primar si gimnazial si le ofera acestor categorii de persoane posibilitatea continuarii si finalizarii invatamantului obligatoriu fara a fi nevoite sa-si intrerupa eventualele activitati profesionale sau familiale in care sunt angrenate.

OS 5: Imbunatatirea competentelor pentru 116 cadre didactice, personal de sprijin si persoane apartinand echipelor manageriale din scolile tinta Acest obiectiv se va realiza prin furnizarea programelor de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice si personalului de sprijin in domenii care contribuie la prevenirea/reducerea parasirii timpurii a scolii, precum: educatia parentala si implicarea parintilor, dezvoltarea copilului, prevenirea/reducerea absenteismului si abandonului scolar, scoala atractiva/incluziva (non-discriminare, multiculturalitate, gandire pozitiva, facilitarea invatarii etc.), metode de predare/invatare activ-participative, interactive si centrate pe copil, implicarea comunitatii in viata scolii si alte domenii care raspund nevoii identificate la nivelul scolii/gradinitei/cresei sprijinite in proiect. Personalul ce face parte din echipele manageriale vor participa la un schimb de experienta si la programe de instruire/cresterea a capacitatii profesionale in domeniul elaborarii, implementarii, monitorizarii si evaluarii strategiilor/planurilor locale de prevenire/reducere a parasirii timpurii a scolii, inclusive pentru identificarea copiilor in risc de abandon scolar, dezvoltarea si implementarea planurilor educationale individualizate, atragerea de resurse pentru scoala, leadership si orice alt domeniu care contribuie la intarirea capacitatii echipei manageriale de a gestiona absenteismul si abandonul scolar.

          Parteneriatul proiectului este format din:

          Solicitantul(S)/Liderul de Parteneriat–Consiliul Judetean Dambovita;

 •           P1–Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala;
 •           P2–Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste;
 •           P3–Asociatia PartNET.

            Grupul tinta este format din 756 de persoane, dintre care: 50 de ante-prescolari, 70 de prescolari,460 de scolari,60 de tineri si adulti din programe de tip “A Doua Sansa, 116 persoane apartinand personalului didactic sau personal de sprijin, inclusive mediatori scolari, dintre care 16 persoane apartinand echipelor manageriale.

Alta categorie de grup tinta se refera la 460 de copii/elevi cu varste corespunzatoate invatamantului preuniversitar ce au cerinte educationale speciale sau dizabilitati din Scoala Gimnaziala Speciala din Targoviste, Școala Gimnaziala Gura Ocnitei, Scoala Gimnaziala Ocnita, Scoala Gimnaziala Dragaesti Manesti, Scoala GimnazialA Ulmi, Scoala GimnazialA Dragomiresti, Scoala Gimnaziala ”Tudor Vladimirescu” Targoviste, Scoala Gimnaziala ”Prof. Paul Banica” Targoviste, Scoala Gimnaziala ”Matei Gr. Vladeanu” Candesti-Vale, Scoala Gimnaziala Lucieni, Scoala Gimnaziala ”Nicolae Vlad” Pucheni, Scoala Gimnaziala Vulcana Pandele, Scoala Gimnaziala Odobesti, Scoala Gimnaziala Nucet, Scoala Gimnaziala Telesti, Scoala Gimnaziala Razvad. Toti copiii vor beneficia de un program similar celui “Scoala dupa Scoala”, denumit “Help after School”, care difera de cel dintai deoarece ei nu vor primi ajutor remedial in efectuarea temelor. Mai mult, elevii din Scoala Gimnaziala Speciala vor beneficia de programul “Scoala prietenoasa”, in care se vor amenaja salile de clasa, in sensul ca se va desena in fiecare sala de clasa “Copacul prieteniei”. Un numar de 150 de copii inscrisi in proiect care au CES invata in Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste, 200 de elevi sunt copii cu CES in scolile de masa inscrise in proiect, iar restul de 110 copii din scolile de masa apartin grupurilor vulnerabile. Mai mult, acestia vor participa la workshop-uri inovative si interactive impreuna cu parintii, pentru ca acestia din urma sa-si cunoasca mai bine copiii. Fiind organizate in prezenta unui consilier scolar, acesta va urmari indeaproape comportamentele parintilor si ale copiilor, observand orice eventuale nereguli, pentru a se corecta din timp. Totodata, toti copiii inscrisi in proiect vor participa la Targul Educational “Handmade with Love”, unde vor lucra in echipe pentru a dezvolta abilitatile sociale si de comunicare. Un numar de 60 de tineri/adulti care au parasit timpuriu scoala si nu au finalizat educatia obligatorie vor beneficia de programe de tip “A Doua Sansa”. Acest program le va permite sa se inscrie la cursuri de formare profesionala dupa finalizare, pentru a reusi apoi sa se incadreze in campul muncii. O alta categorie de grup tinta se refera la personal didactic din invatamantul preuniversitar si personalul de sprijin din scolile inscrise in grupul tinta, acestia fiind in numar de 100. Ei vor beneficia de programe de dezvoltare a competentelor transversale. Dintre acestia, 5 profesori din Scoala Gimnaziala Speciala vor beneficia si de instruire specializata in vederea utilizarii echipamentelor si softului utilizat in Centrul Interactiv de Educatie Creativa si de un curs de “Integrare TIC in procesul educational” pentru a oferi sprijin copiilor prescolari cu CES in furnizarea cursurilor interactive si inovative de TIC. Un numar de 16 persoane ce fac parte din personalul managerial al fiecarei scoli inscrise in proiect, respectiv Directorii fiecarei scoli, vor participa la programe destinate dezvoltarii capacitatii profesionale, vor participa la un schimb de experienta in Italia, pentru ca ulterior sa disemine informatiile acumulate din acest schimb de experienta in cadrul unor seminarii ce se vor organiza ulterior. Judetul Dambovita, conform recensamantului din 2011, are o populatie de 518745 locuitori, dintre care 27355 de locuitori sunt de etnie roma, adica un procent de 5,27%. Ante-prescolarii au fost identificati si selectati de catre Solicitant, prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, deoarece cresele furnizeaza servicii in cadrul DAS Targoviste. Copii de varsta ante-prescolara si elevii cu CES/dizabilitati din Scoala Gimnaziala Speciala si din Scolile inscrise in proiect au fost identificati si selectati de catre Partenerul 2 si de catre Partenerul 3, iar expertii din partea acestora vor mentine legatura cu grupul tinta. Tinerii/adultii ce se vor inscrie in programele de tip “A Doua Sansa” au fost identificati si selectati de catre Solicitant, cu ajutorul scolilor din grupul tinta inscrise in proiect. Cadrele didactice, personalul de sprijin si persoanele apartinand echipelor manageriale din scolile din grupul tinta au fost selectate de catre Partenerul 2, iar experti din partea Solicitantului, ai Partenerului 2 si ai Partenerului 3 vor mentine legatura cu grupul tinta.

Partener 2 

Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste

Roluri si responsabilitati

Activitatea 3. Cresterea calitatii procesului de educatie pentru un numar de 70 de prescolari din judetul Dambovita

 • Subactivitatea 3.3  Dezvoltarea abilitatilor cognitive si de socializare prin furnizarea cursurilor interactive si inovative TIC pentru 70 de copii prescolari
 • Subactivitatea 3.4 Furnizarea programelor de consiliere educationala pentru dezvoltarea abilitatilor emotionale ale 70 de prescolari

                Activitatea 4. Imbunatatirea sistemului educational pentru 460 de copii din judetul Dambovita

Subactivitatea 4.3  Dezvoltarea si implementarea programului “Help After School” pentru 460 de copii din judetul Dambovita

Activitatea 5. Organizarea targului educational „Handmade with love” cu scopul dezvoltarii imaginatiei si creativitatii copiiilor din judetul Dambovita

Subactivitatea 5.1 Organizarea targului educational „Handmade with love” cu scopul dezvoltarii abilitatilor practice, a deprinderilor de munca , dezvoltarii imaginatiei si creativitatii prin intermediul confectionarii unor produse simple de catre 460 de copii

Activitatea 7. Furnizarea programelor de dezvoltare a capacitatii resurselor umane pentru echipele manageriale din unitatile de invatamant de la nivelul judetului Dambovita

Subactivitatea 7.4 Crearea unei retele de mentori la nivel local cu scopul asigurarii de sprijin continuu personalului din scoli

Activitatea 8.  Activitati transversale

 • Subactivitatea 8.1 Managementul proiectului si coordonarea activitatilor
 • Subactivitatea 8.2 ctivitate transversala – aferenta cheltuielilor indirecte, inclusiv Informarea si publicitatea proiectului

Resurse umane implicate :

 • Coordonator activitati P2
 • Formatori programe TIC
 • Expert elaborare materiale consiliere
 • Expert consiliere educationala prescolara si logopedie
 • Mediator  scolar
 • Expert ludoterapie
 • Expert arta educationala
 • Logoped
 • Insotitor grup tinta – tabere scolare
 • Expert  coordonare proiecte creative
 • Expert dezvoltare retea mentori

Resurse materiale achizitionate prin proiect:

 • Laptop-4 buc
 • Multifunctionala – 1 buc
 • Resurse materiale puse la dispozitie
 • Sediu proiect
 • Calculator – 1 buc
 • Imprimanta – 1 buc
 • Sali de clasa
 • Cabinete logopedice
 • Mobilier
 • Sali de clasa