Legislație

      

* Legea educatiei nationale Nr. 1 – 2011 actualizata la 07.12.2017

* OMECTS 5573-2011 – R.O.F. Invatamant special si special integrat

* OMECTS 5574-2011 – Metodologie servicii de sprijin

* OMEN 3622-2018 Planuri cadru invatamant special

* Ordin comun 1985,1305,5805-2016 privind evaluarea si interventia integrata

* Protectia si promovarea drepturilor copilului Legea nr. 272 – 2004

* Contractul Colectiv de Munca Nr. 78 – 2017

* CODUL MUNCII – Legea nr. 53-2003