Erasmus+ KA1 2017

Blog-ul proiectului : erasmusplusscspecialatgv.blogspot.ro

Site-ul proiectului : scspecialatgv.weebly.com

PROIECTUL ERASMUS+ KA1

“Better teachers for special needs children integration”

“Profesori mai buni pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale”

PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

 • Număr de referință : 2017-1-RO01-KA101-036983
 • Beneficiar : Școala Gimnazială Specială Târgoviște
 • Perioada de derulare : 01.09.2017 – 30.04.2019
 • Buget proiect : 32585 Euro
 • Nume coordonator : Mihai Nicolae Cristian (cris_t_yan@yahoo.com, 07266259077, 0732100439)

SCOP, OBIECTIVE

Pornind de la premisa ca un copil cu cerinte educative speciale este o provocare nu o problema, apare si necesitatea stringenta de autoperfectionare si dezvoltare profesionala in domeniu. Coroborand nevoile individuale cu cele ale institutiei rezulta importanta participarii unui numar de 15 persoane, angajate la Sc Gimnaziala Speciala Tgv la cursuri structurate de formare.

Obiectivele  sunt in concordanta cu nevoile institutiei si nevoile de formare ale cadrelor participante la cursurile structurate.

 • O1. Cresterea ofertei de  curriculum la decizia sc centrat pe nevoile elevilor cu CES
 • O2. Diversificarea strategiilor didatice bazate pe noi metode si tehnici de lucru combinate cu mijloace TIC, in vederea cresterii motivatiei de invatare
 • O3. Dezv competentelor de comunicare si relationare cu toti actorii implicati in educatie
 • O4.Aplicarea metodelor non formale intr-un cadru formal pentru a obtine rezultate pozitive in recuperarea elevilor.

         REZULTATE ȘI PRODUSE FINALE

Activitatile desfasurate vor duce la obtinerea urmatoarelor rezultate: 2 optionale noi, 5 metode inovative, 10 metode nonformale, 8 competente, 15 profesori mai bine pregatiti, 1 pachet de aplicatii multimedia.

Prin deschiderea institutiei catre o scoala europeana,spre un invatamant incluziv caracterizat de nonsegregare, nondiscriminare, nonetichetare,respect pentru diversitate culturala,toleranta si dezv competentelor lingvistice respectam principiile dimensiunii europene.

Acest proiect se ofera o deschidere a scolii catre alte sisteme de invatamant, catre alte culturi si poate vom avea sansa sa legam prietenii care vor avea ca rezultat proiecte de parteneriat scolar KA2. Pentru a ne indeplini obiectivele sc are nevoie de personal cu competente mai bune care va asigura calitatea activitatilor precum si legarea lor la curriculum.

IMPACTUL AȘTEPTAT

Experientele profesionale si personale dobandite de aplicanti vor aduce schimbari la nivel macro si micro structural pornind de la deciziile manageriale pana la managementul activitatii de invatare/terapeutice.Astfel impactul va fi unul asupra profesorilor,elevilor, institutiei si comunitatii locale asigurand cresterea calitatii procesului de recuperare,terapie,educatie,integrare a copiilor cu nevoi speciale precum si eficientizarea managementului institutional.

Principalii beneficiari ai formarii sunt elevii. Activ. de formare vor avea un impact asupra elevilor astfel: folosind strategii didactice noi, eficiente, elevii vor fi mai bine motivati,va creste interesul acestora de a participa la activitatile de invatare/terapeutice.Prin imbinarea adecvata a cunostintelor,met formale cu nonformale,tehnicilor inovative si creative dobandite cu cele existente,elevii vor beneficia de programe personalizate mult mai eficiente adaptate nevoilor lor.

In urma formarii prin participarea la aceste cursuri structurate personalul isi va dezvolta si forma competente profesionale care vor avea un impact asupra dezvoltarii lor profesionale crescand astfel calitatea actului educational dar si serviciile oferite de scoala.Se vor diversifica metodele si mijloacele de utilizare a instrumentelor TIC in procesul instructiv-educativ,strategiile didactice si va creste astfel atractivitatea lectiilor si captarea/mentinerea atentiei elevilor la ore.Se vor imbunatati competentele de utilizare a limbii engleze printr-o participare activa la curs dar si in relatiile interumane,sociale pe care le vom stabili cu participantii la cursurile structurate.

Activitatea de formare diversificata,pe mai multe specializari ale inv special(logopezi,prof de psihopedagogie speciala, psiholog, profesor itinerant)a celor 15 pers va avea un impact si asupra institutiei si comunitatii locale prin gasirea de noi solutii acoperind o gama larga de nevoi identificate la nivel de institutie.

Curriculum-ul  la decizia scolii va fi diversificat prin promovarea si aplicarea a 2 optionale bazate pe strategii didactice creative, inovatoare , reflectand dimensiunea europeana in educatia speciala.Acest aspect va conduce la cresterea calitatii serviciilor ed oferite de institutie.Sc va capata un caracter multicultural,se va crea un mediu modern pregatit pt a integra bune practici, proiectul duce la modernizarea si internationalizarea misiunii sc  in vederea crearii unei Europe fara frontiere.Impactul asupra sc se va face resimtit si prin imbunatatirea rel de comunicare scoala-familie-comunitate.

Cadrele didactice participante vor trebui sa indeplineasca criteriile generale si cel putin unul dintre criteriile specifice:

CRITERII GENERALE:

 • este cadru didactic de predare, cadru didactic de sprijin sau cadru didactic auxiliar cu contract pe perioada nedeterminata in unitatea noastra de invatamant.
 • cunostinte minime de comunicare in limba engleza (nivel A2) si disponibilitate de a participa la cursuri pentru imbunatatirea nivelului in perioada anterioara mobilitatii

CRITERII SPECIFICE

Criterii specifice aplicabile in functie de cursul la care vor participa:

 • au functia de diringinte al claselor ceea ce denota faptul ca competentele generale metodologice, de comunicare si relationare exista dar trebuiesc imbunatatite competentele specifice pe aceste arii.
 • sunt cadre didactice de sprijin
 • predau la  clase in care sunt incadrati elevi cu Sindrom Down
 • predau la clase puternic eterogene
 • sunt cadre didactice auxiliare care prin specificul activitatii sprijina actul didactic.

 Coordonator proiect,                                                                                  Director,

Inf. Mihai Nicolae Cristian                                                            prof. Marinescu Eugenia

Blog-ul proiectului : erasmusplusscspecialatgv.blogspot.ro