Erasmus+ KA229 2018

Toate materialele despre proiectul nostru le puteți găsi pe pagina dedicată a acestuia, la adresa : futurepartnershipsscspecialatgv.blogspot.com

PROIECTUL ERASMUS+ KA229 “FUTURE PARTNERSHIPS”

PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

Acțiunea Cheie 229 : Proiecte de schimb interșcolar – Schimb de bune practici
Număr de referință : 2018-1-UK01-KA229-048616_4
Școala coordonatoare : Crownbridge Special School – Cwmbran, Țara Galilor
Școli partenere : Școala Gimnazială Specială Târgoviște, România

Szkola Podstawowa Chocimska – Varșovia, Polonia;

CEEPR Aspanaes – Ferrol, Spania

Perioada de derulare : 01.09.2018 – 31.08.2020
Buget proiect Școala Gimnazială Specială Târgoviște : 17146 Euro
Date coordonator : Mihai Nicolae Cristian (cris_t_yan@yahoo.com, 07266259077, 0732100439)
Priorități orizontale ale proiectului : Educația școlară – Consolidarea profilului (profilurilor) profesiei de profesor

Educația școlară – Promovarea dobândirii de aptitudini și competențe

 

Buget total aprobat pentru proiectul “FUTURE PARTNERSHIPS” defalcat pe itemi

Budget Item Grant (Euro)
Project Management and Implementation 30000.00
Learning, Teaching, Training Activities 39627.00
TOTAL 69627.00

Buget aprobat pentru Școala Gimnazială Specială Târgoviște defalcat pe itemi

Budget Item Grant (Euro)
Project Management and Implementation 6000.00
 

Learning, Teaching, Training Activities

Travel 3620.00
Individual Support 7526.00
TOTAL 17146.00

Mobility Time & Financial Table

Tabel date mobilitate și financiar

                Date financiare pentru unitatea noastră
Nr. crt. Flux Gazda mobilității Locul de desfășurare a mobilității Total participanți FLUX Nr. participanți din școala noastră pe FLUX Durata zile Perioada mobilității Datele de plecare și sosire Bandă de distanță (Km) Transport 100% per persoană (Euro) Sprijin Ind. 100% per persoană (Euro) TOTAL 100% : Gant,
Transport, Sprijin Ind.
(Euro)
1  

Crownbridge Special School

Strada Turnpike Road, localitate Cwmbran, Țara Galilor, cod poștal Np44 2bj  

10

 

4

 

7

 

18.02.2019

 

22.02.2019

 

17.02.2019

 

23.02.2019

 

2000-2999

 

360

 

742

 

4408

1440

2968

 

2  

Szkola Podstawowa Chocimska

Strada Chocimska 5, Localitate Varșovia, Polonia, cod poștal 00-791  

11

 

4

 

7

 

08.04.2019

 

12.04.2019

 

07.04.2019

 

13.04.2019

 

500-1999

 

275

 

742

 

4068

1100

2968

 

 

3  

Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Strada Ion Ghica, nr. 2, Localitate Târgoviște, România, cod poștal 130121  

9 + 2 elevi

 

 

7

 

13.05.2019

 

17.05.2019

 

12.05.2019

 

18.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

CEEPR Aspanaes

Strada San Pedro de Leixa s/n, localitate Ferrol, Spania, cod poștal 15405  

10

 

3

 

5

 

03.06.2019

 

07.06.2019

 

03.06.2019

 

07.06.2019

 

2000-2999

 

360

 

530

 

2670

1080

1590

 

Subiecte abordate de proiect :

 • Sănătate și bunăstare
 • Cercetare și inovare
 • Predarea și învățarea limbilor străine

Extras din rezumatul proiectului

Contextul principal al proiectului este acela de a face schimb de bune practici în domeniul educației în cadrul școlilor speciale din Europa, completând vizitele școlare internaționale pentru personal.

Fiecare partener va trebui să reflecte și, ori de câte ori este posibil, să promoveze în mod activ obiectivele generale ale Consiliului Europei în domeniul nevoilor educaționale speciale, în special întărirea profilului profesiei de profesor și promovarea dobândirii de competențe și competențe în special :

 • aprofundarea înțelegerii reciproce în rândul cetățenilor din Europa,
 • respectarea diversității culturilor și a modurilor de viață,
 • protecția și promovarea diversității lingvistice și culturale,
 • dezvoltarea limbajului care învață.

Schimbul de bune practici se va reflecta pentru toți membrii personalului și comunitatea mai largă a pertenerilor care include părinți, organizații, instituții, alte școli, comunitatea în general.

De asemenea, în domeniul învățării limbajului, alfabetizării și comunicării, grupurile de lucru vor interacționa, astfel încât orice feedback care va fi împărtășit în cadrul școlilor și în cadrul grupurilor de profesioniști care includ pionierii Estyn din Țara Galilor va avea un impact ulterior asupra elevilor din școlile partenere.

Gama de vârstă a elevilor din școlile partenere este cuprinsă de la 2 până la 19 ani.

Prioritățile proiectului se leagă și de schimbul de experiență privind agenda națională a reformei curriculare din Țara Galilor, care se întâmplă la nivel național, Crownbridge Special School fiind o școală de pionierat care se axează pe domeniul învățării limbajului, alfabetizării și comunicării. Ne uităm la modul în care putem dezvolta sălile de clasă să funcționeze eficient pentru toți elevii individuali, folosind o abordare centrată pe elev și modul în care putem să ne conectăm cu școala parteneră din întreaga Uniune Europeană pentru a examina problemele sau lacunele similare pe care le putem aborda împreună. Nevoile tuturor școlilor din cadrul proiectului au cerut să se analizeze modul în care școlile se concentrează asupra priorităților individuale, și să privească elevii cu nevoi complexe și suplimentare de învățare pentru a dezvolta un program cuprinzător pentru toți.

În realizarea acestui proiect este necesară pentru școlile implicate, să colecteze dovezi și date referitoare la obiectivele și prioritățile de mai jos pentru a completa criteriile de succes necesare.

La sfârșitul proiectului toți cei implicați în acest proiect ar trebui să reflecte și, ori de câte ori este posibil, să promoveze în mod activ obiectivele și obiectivele generale ale proiectului :

 • aprofundarea înțelegerii reciproce în rândul cetățenilor din Europa;
 • respectarea diversității culturilor și modurilor de viață;
 • protejarea și promovarea diversității lingvistice și culturale;
 • dezvoltarea plurilingvismului ca un proces pe tot parcursul vieții;
 • dezvoltarea cursantului de limbă;
 • dezvoltarea capacității de învățare independentă și de dezvoltare a competențelor de literație în cadrul curriculumului;
 • transparența și coerența în predare și învățare și în cele mai bune practici.

Portofoliile de dovezi ar putea fi împărtășite în cadrul consorțiului și în școlile noastre partenere, pentru a motiva cursanții prin recunoașterea eforturilor lor de extindere și diversificare a competențelor.

Dezvoltați în continuare funcția pedagogică în cadrul școlilor, pentru a îmbunătăți performanța și pentru a îmbunătăți predarea și învățarea, alfabetizarea gândirii și cunoașterea limbilor străine!

Coordonator proiect,                                                                                  Director,

Inf. Mihai Nicolae Cristian                                                            prof. Marinescu Eugenia

 

Rezultatele selecției proiectului ERASMUS+ KA2 „Future partnerships” au fost publicate de A.N.P.C.D.E.F.P. AICI.

Proiectul de parteneriat în domeniul educație şcolară, Erasmus+ KA2, „Future partnerships”, depus la data de 23.03.2018″, a primit aprobarea de finanțare.
Alături de școala noastră, în cadrul parteneriatului, vor mai participa :
– Crownbridge Special School, Cwmbran, Țara Galilor – coordonator 
– CEEPR Aspanaes, Ferrol, Spania – partener
– Szkoła Podstawowa Chocimska, Varșovia, Polonia – partener.

Responsabil proiecte, Mihai Cristian