Cercul metodic al învățământului special și special integrat – 12.04.2024

Noutati
Cercul metodic al învățământului special și special integrat s-a desfășurat în parteneriat cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brădeț Săcele și Centrul Școlar de Educație Inclizivă Brașov, vineri, 12.04.2024, având ca temă „Aplicarea strategiilor didactice în vederea creșterii calității actului de predare-învățareevaluare în învățământul special și special integrat. Exemple de bune practici în realizarea și utilizarea resurselor educaționale deschise în învățământul special și special integrat.”
Activitățile au vizat schimbul de experiență între unitățile de învățământ, dar și diseminarea participării la cursurile ”Instructional Strategies to Address the Diverse Needs of All Students”, Florența, Italia și ”Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subjects and Promoting Life Skills”, Roma, Italia, din cadrul celui de-al doilea an al Acreditării Erasmus+ de la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste.