Proiectul eTwinning ”Pulse Of Health”

Noutati

Elevii Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște participă la proiectul eTwinning Pulse Of Health in perioada noiembrie2023-martie 2024, coordonați de profesor Stancu Ana Maria și Zamfir Alina.

Proiectul se adresează elevilor cu nevoi speciale, cuprinde profesori din 8 state și și-a propus:

  • Sprijinirea dezvoltării sănătoase a elevilor în domeniile fizic, spiritual și social prin luarea în considerare a proceselor lor individuale de dezvoltare.
  • Promovarea activităților fizice regulate, cum ar fi jocuri, sport și rutine de exerciții fizice, adecvate nevoilor și abilităților specifice ale elevilor cu nevoi educaționale speciale
  • Utilizarea terapiei prin artă și a expresiei creative pentru a îmbunătăți sănătatea mintală; oferirea unui spațiu sigur pentru ca elevii să-și exprime sentimentele și emoțiile
  • Oferirea de oportunități studenților să dezvolte și să cultive prietenii și relații sociale prin crearea unui mediu favorabil și incluziv
  • Promovarea gradului de conștientizare și empatie în rândul studenților și al comunității în general cu privire la provocările unice cu care se confruntă persoanele cu nevoi educaționale speciale
  • dezvoltarea unor abilități de viață de bază legate de sănătate, cum ar fi igiena personală, nutriția și gestionarea stresului
  • Promovarea activităților de schimb cultural pentru a lărgi perspectivele studenților și pentru a promova incluziunea și diversitatea
  • Întărirea legăturilor familiilor cu școala și asigurarea participării acestora la educație
  • Îmbunătățirea abilităților elevilor în utilizarea activă a instrumentelor web 2.0
  • Dezvoltarea abilităților de alfabetizare digitală în rândul studenților prin încorporarea tehnologiei în activitățile legate de sănătate și comunicare