Apel privind selecția participanților la cursurile de formare din cadrul Acreditării Erasmus+ An II

Noutati

DESCARCĂ AICI : Apel institutional cursuri Acreditare Erasmus+ – Anul II

Cerere de inscriere – DESCĂRCAȚI FIȘIERUL EDITABIL

DESCĂRCAȚI AICI : Declaratie

Etapa 1: Etapa de înscriere
Perioada : 04.12.2023 – 06.12.2023
Depunerea dosarelor de candidatură :
Solicitanții vor depune dosarul de candidatură la secretariatul unității sau la adresa de email scspecialatgv@yahoo.com .
Dosarul de candidatură trebuie să conțină :
– Cerere-tip de înscriere la concursul de selecție;
– Copie pașaport / C.I.
– C.V. Europass;
– Declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor din C.V. respectiv participarea la activitățile premergătoare de organizare, pregătire lingvistică și culturală, în afara impului normat la post/catedră.
Dosarele incomplete și cele depuse după termenul limită nu vor intra în etapa de evaluare, iar candidatul va fi declarat respins.
Etapa 2: Evaluarea dosarelor de înscriere
Termen : 07-08.12.2023
Etapa 3: Afișarea rezultatelor
Termen : 07-08.12.2023