DESPRE NOI

Școala Gimnazială Specială Târgoviște a fost înfiinţată în anul 1976, în internatul fostului liceu pedagogic, ca școală specială de băieți. Elevii scolii provenind din tot județul, în anul 1990 s-a construit și un internat al școlii, pe lângă anexele necesare elevilor cu C.E.S.. În anul 2001 școala a fuzionat cu Școala Specială de Fete Suța Dragodana, devenind școală specială mixtă și rămânând unica în domeniu din județ, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (D.G.A.S.P.C.) preluând internatul și anexele. În anul 2003 școala a  beneficiat și de nivel de învățământ profesional special urmând ca în anul școlar 2009-2010, să devină școală specială de arte și meserii, având în oferta de învățământ specializările croitorie, tâmplărie și construcții. Ca urmare a dispariției școlilor de arte și meserii, în anul 2012, școala capătă forma actuală de funcționare.

În timp, școala a purtat următoarele titulaturi :

 • 1976 – Școala Specială Ajutătoare de Băieți Târgoviște
 • 2001 – Școala Speciala Târgoviște
 • 2009 – Școala Specială de Arte și Meserii Târgoviște
 • 2012 – Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Unitatea funcționează pe baza unei relații ierarhice verticale pe linie metodologică de subordonare față de Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița iar pe linie financiară față de Consiliul Județean Dâmbovița.

În plan orizontal, unitatea este în relații de colaborare cu toți factorii implicați în educație : comunitatea locală, biserica, instituțiile publice și private, alte unități școlare, ong-uri etc. Școala Gimnazială Speciala Târgoviște (unitatea este certificata în sistemul național ISCED2) oferă servicii educational-terapeutice specifice învățământului special pre-primar, primar și gimnazial, atât unui număr de peste 200 de copii cu deficiente grave, severe, profunde și asociate (deficiență mintală și neuromotorie, autism, sindrom Down, s.a.) înscriși în unitatea noastră de învățământ, dar și elevilor cu cerințe educative speciale, înscriși în unitățile de învățământ de masă de pe raza județului. Colectivul didactic acoperă un total de 93 norme didactice acestea fiind calificate în specializările: psihopedagogie speciala, logopedie, kinetoterapie, psihodiagnoza, învățător/profesor itinerant/de sprijin, învățător/profesor educator.

Beneficiarii serviciilor școlii sunt elevi aflați în grija D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, elevi beneficiari ai Centrului de zi pentru copiii cu dizabilități (D.A.S., ONG-uri) și elevii aflați în grija familiei. În vederea unei eficiente integrări sociale și a recuperării elevilor, toți factorii implicați în actul educational și terapeutic din instituție și comunitate/parteneri, concură atât în plan curricular cât și extracurricular prin multiple activități din spectrul formal și nonformal.

Directori și directori adjuncți de-a lungul timpului și anii în care au fost investiți în funcții :

DIRECTORI :

 • prof. Zaharia Maria – 1976
 • prof. Enache Georgeta – 1979
 • prof. Ropotan Cornelia – 1988
 • prof. Cotovelea Traian – 1990
 • prof. Pargaru Gabriela – 1991
 • prof. Jarcu Gheorghe – 1998
 • prof. Tudor Clara Corina – 2007
 • prof. Marin Maria Cristina – 2011
 • prof. Marinescu Eugenia – 2012

DIRECTORI ADJUNCȚI :

 • prof. Manea Victor – 1979
 • prof. Ilie Victor – 1987
 • prof. Savu Vasilica – 1990
 • prof. Tomescu Maria – 1998
 • prof. Kara Constanta – 2007
 • prof. Dolomet Cosmin – 2011
 • prof. Marinescu Eugenia – 2012
 • prof. Suica Viorel – 2012
 • prof. Stoica Magdalena Mariana – 2017
Descarcă aici Pliantul Școlii
Scurta Monografie a școlii – 2012